Kontakt

Organizatorem XIV Królewskiego Turnieju Tańców Polskich jest:

Centrum Kultury Wilanów
ul. Kolegiacka 3
02-960 Warszawa

Telefony kontaktowe:

w sprawach organizacyjnych
Iwona Latoszek tel. 662 243 242

w sprawach artystycznych
Agnieszka Nagnajewicz tel. 515 166858

tancepolskie@kulturawilanow.pl