Kontakt

Organizatorem XVII Królewskiego Turnieju Tańców Polskich jest:

Centrum Kultury Wilanów
ul. Kolegiacka 3
02-960 Warszawa

Telefony kontaktowe:
w sprawach organizacyjnych:
Stanisława Kiełbiewska tel. 662 243 242

w sprawach artystycznych
Łukasz Neter tel. 663 472 768

tancepolskie@kulturawilanow.pl