Karo Mazurowe

Regulamin Konkurencji Tanecznej
Karo Mazurowe
rozgrywanej w ramach Królewskiego Turnieju Tańców Polskich Wilanów 2018

1.    Rywalizacja w konkurencji „Kara Mazurowe” przeprowadzona będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
a) kategorii 16 – 30 lat
b) kategorii od 31 roku życia
2.    O zaliczeniu do jednej z wymienionych kategorii decyduje rok urodzenia każdego z uczestników.
3.    Za właściwe zaszeregowanie każdego z wykonawców odpowiada instruktor. Nieprawidłowości w tym zakresie mogą skutkować dyskwalifikacją zespołu.
4.    W konkurencji „Kara Mazurowe” mogą brać udział zespoły czteroparowe (cztery tancerki i czterech tancerzy).
5.    Zespołom przysługuje prawo zgłoszenia do turnieju „Kara Mazurowe” jednej pary rezerwowej. W przypadku wykorzystania tego prawa przez zespół – para rezerwowa musi być zgłoszona razem z „Karem Mazurowym” z informacją, że jest to para rezerwowa. Parze rezerwowej lub osobie z tej pary przysługuje prawo zastąpienia wykonawców prezentacji w sytuacji zaistnienia przypadku losowego.
6.    Każdemu tańczącemu przysługuje prawo do wykonywania programu tylko w ramach jednego zespołu „Karo Mazurowe”. Zabrania się startu w kilku zespołach oraz zmiany składów w czasie trwania turnieju.
7.    Obowiązują stroje wizytowe jak na turniejach tańców polskich. Wyklucza się wykorzystanie strojów scenicznych.
8.    Czas trwania prezentacji zawarty jest w przedziale od 3 do 4 minut i pokrywa się z czasem trwania muzyki.
9.    Akompaniament do programu mogą stanowić propozycje muzyczne zamieszczone w witrynie internetowej Komisji ds. Tańców Polskich lub muzyka przygotowana w całości przez wykonawców. Informację o twórcy lub źródle jej pozyskania należy zamieścić w zgłoszeniu.
10.    Wyboru figur do prezentacji można dokonać z dostępnej literatury lub z grupy figur dotychczas uznawanych za „obowiązkowe”. Ich przebieg można także realizować w oparciu o inwencję twórczą instruktora choreografa – autora programu. Nazwę i autora figury odnotować w zgłoszeniu.
11.    Opracowane programy „Kar Mazurowych” powinny być skierowane frontem w jedną stronę np. w stronę publiczności czy oceniających jurorów.
12.    Kryteria ocen stanowią: pomysł prezentacji, muzykalność, styl i charakter tańca, technika taneczna, ogólny wyraz artystyczny, kompozycja, dramaturgia, środki wyrazu, dobór figur, ich przebieg i sposób łączenia.
13.    Do obliczania ocen wykorzystywany będzie system SKATING.
14.    W zależności od ilości zgłoszeń mogą odbyć się od razu prezentacje finałowe (przy małej liczbie uczestniczących zespołów) lub rundy eliminacyjne, a następnie finałowe (przy dużej liczbie zespołów).
15.    Prezentacje konkursowe kar mazurowych wykonywane są kolejno. Kolejność prezentacji zgłoszonych do rywalizacji „Kar Mazurowych” będzie losowana.
16.    Oceny prezentowanych programów jurorzy dokonują natychmiast po zakończeniu pokazu ostatniego ze startujących „Kar Mazurowych”. Kolejność pokazywania ocen jest taka sama jak kolejność wykonywanych prezentacji.