Karta Zgłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa w Królewskim Turnieju Tańców Polskich Wilanów 2018 należy dokonać poprzez przesłanie karty zgłoszenia na adres:
Centrum Kultury Wilanów
ul. Kolegiacka 3
02-960 Warszawa

lub poprzez e – mail na adres: tancepolskie@kulturawilanow.pl

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA