Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

O zakwalifikowaniu pary do konkursu decyduje:
1. Przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2018 r. karty zgłoszenia na adres:
e-mail: tancepolskie@kulturawilanow.pl

a. Przesłanie karty zgłoszenia w późniejszym terminie wiąże się możliwością braku zakwaterowania.

2. Uiszczenie opłaty startowej w wysokości 30,00 zł od osoby (60 zł od pary)
oraz 60,00 zł od karo mazurowego.

3. Przedłożenie w biurze konkursu książeczek startowych uczestników turnieju lub, w przypadku osób startujących po raz pierwszy, zdjęcia legitymacyjnego z zamieszczonymi danymi na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, nazwa zespołu oraz imię i nazwisko instruktora oraz datę rozpoczęcia współpracy. Brak książeczek należy zgłosić skrutinerowi panu Markowi Wieremiejko (wima28@interia.pl) na siedem dni przed Konkursem.

4. Pary korzystające z zakwaterowania i/lub wyżywienia dokonują zgłoszenia par i opłaty (opłata startowa + opłata za zakwaterowanie i/lub wyżywienie) przelewem do dnia 23.04.2018 na konto nr 02 1030 1508 0000 0005 5015 9007 z dopiskiem „Królewski Turniej Tańców Polskich”. Ośrodki chcące uzyskać fakturę od organizatora proszone są o podanie na karcie zgłoszenia danych do faktury obejmujących nazwę, adres, kod pocztowy, miejscowość oraz NIP. Prosimy o przywiezienie dowodu wpłat w celu okazania w biurze konkursu w Hali Obiektu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 79 im. St. Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26
w dniu 12 maja w godz. 11:00-13:00, lub, w przypadku par startujących tylko w niedzielę,
w dniu 13 maja w godzinach 8:00-9:00.

5. Pary niekorzystające ani z zakwaterowania, ani z wyżywienia mogą uiścić opłatę startową gotówką w biurze konkursu w Hali Obiektu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 79
im. St. Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26 w dniu 12 maja w godz. 11:00-13:00, lub,
w przypadku par startujących tylko w niedzielę, w dniu 13 maja w godzinach 8:00-9:00.
Prosimy o przywiezienie dowodu wpłat w celu okazania w biurze konkursu.

Zakwaterowanie  i wyżywienie

Miejsce i adres zakwaterowania: Hotel Wilanów Warszawa by DeSilva ul. Kubickiego 3.
1.  Lista osób korzystających z noclegów i wyżywienia zostanie zamknięta w dniu 23.04.2018 r. z tym, że o przyznaniu miejsca zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń. Uwaga, ilość miejsc w hotelu jest ograniczona! Osoby chcące zarezerwować nocleg po upływie tego terminu, jak również osoby, które chciałyby zarezerwować nocleg z 11 na 12 maja 2018 r. mogą uzyskać u organizatora kontakt do miejsca zakwaterowania w celu dokonania rezerwacji dla grupy we własnym zakresie.
2.  Całkowity koszt obejmujący zakwaterowanie, wyżywienie (2x obiad – sobota i niedziela; kolacja – sobota, śniadanie – niedziela) oraz opłatę startową wynosi 160,00 zł od osoby.
3.  Całkowity koszt zakwaterowania i wyżywienia (2x obiad – sobota i niedziela; kolacja – sobota, śniadanie – niedziela) dla opiekuna, osoby towarzyszącej, kierowcy wynosi 130,00 zł.
4.  Koszt obejmujący tylko wyżywienie bez noclegu (2xobiad – sobota i niedziela; kolacja – sobota) oraz opłatę startową wynosi 90,00 zł od osoby.
5.  Osoby chcące skorzystać jedynie z wyżywienia (2xobiad + kolacja) wnoszą opłatę w wysokości 60,00 zł.
6.  Z każdego zespołu jeden instruktor zwolniony jest z opłat.
7.  Pary wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny i ubezpieczają się we własnym zakresie.

Parkowanie

1.  Bezpłatne miejsca parkingowe przy Hotelu Wilanów Warszawa by DeSilva ul. Kubickiego 3.
2.  Parkowanie przy Hali Sportowej:

Samochody osobowe i busy
•    Parking przy Hali Obiektu Sportowego przy Zespole Szkół Nr 79
im. St. Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26.
•    Samochody i busy zgłoszone w kartach zgłoszeniowych będą mogły parkować na parkingu bezpłatnie.
•    Osoby wjeżdżające pobierają przy bramce wjazdowej bilet i przed wyjazdem okazują go w portierni hali sportowej.
Autokary
•    Odpłatny parking przy budynku starej Poczty Polskiej  przy ul. Wiertniczej vis a vis pętli autobusowej – opłata wg cennika obowiązującego na terenie parkingu.

Telefony kontaktowe:
w sprawach organizacyjnych:     Stanisława Kiełbiewska        tel. 662 243 242
w sprawach artystycznych:                 Łukasz Neter                 tel. 663 472 768